Používaním stránok cunder.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Kódex diskutujúceho

Dodržiavajte zákony

Pri používaní našich služieb ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych úprav a zákonov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu. Služby diskusného fóra nemôžu byť použité na šírenie resp. propagovanie ohováračských, nactiutrhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov.

Za protizákonné materiály sa môžu považovať napríklad niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne. Zverejňovanie odkazov v akejkoľvek diskusnej téme na webovej stránke, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané! Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér a podobne.

Čo je v diskusii zakázané

K ostatným prispievateľom diskusie je potrebné pristupovať s úctou. Akékoľvek osobné útoky, vyhrážky, urážky a neslušné výrazy budú riešené okamžitým zmazaním príspevku bez upozornenia autora.

Absolútne neprípustné sú príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

Príspevky nesmú obsahovať obscénnosti alebo vulgarizmy. Zakázané je taktiež písať diskusné príspevky v cudzom mene alebo za inú osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.
Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom s cieľom pritiahnuľ vynútenú pozornosť.

Neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.

Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.

Zakázané je zapĺňať diskusné fórum bezobsažnými príspevkami, alebo príspevkami mimo konkrétnu tému obťažujúcimi ostatných diskutujúcich.

Porušenia kódexu

Diskusné fórum je miestom konštruktívnej debaty, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, najčastejšie zmazaním diskusného príspevku a/alebo odstránením diskusnej témy ktorá nemá priamy vzťah celkovej téme stránky.

Prevádzkovateľ môže vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

Toto diskusné fórum je priebežne kontrolované a preto témy vymykajúce sa účelu zriadenia tejto diskusie môžu byť kedykoľvek odstránené.